Developer Hub » Vacatures plaatsen via XML » Documentatie » Voorbeelden en hulpmiddelen

Voorbeelden en hulpmiddelen

Hulpmiddelen

XML-voorbeeld
XML-schema (XSD)
Leeg XML-bestand

PHP-voorbeeld

Hieronder volgt een voorbeeld waarin je ziet hoe je een eenvoudig XML-document kunt genereren.

<?php
// Define constants
define( 'EOL', "\n" );

// Connect to the database
$link = mysql_connect( 'localhost', 'gebruikersnaam', 'wachtwoord' );

if( !$link )
{
echo 'Het was niet mogelijk om verbinding te maken met een database.';
exit( 1 );
}

// Select a database.
if( !mysql_select_db( 'database', $link ) )
{
echo 'Het was niet mogelijk om een database te selecteren.';
exit( 1 );
}

// Execute a query
$query = 'SELECT id, titel, datum, beschrijving, plaats, provincie FROM vacatures';
$rs = mysql_query( $query, $link );

if( !$rs )
{
echo 'Het was niet mogelijk om de query uit te voeren.';
exit( 1 );
}

// Start building the XML content
$xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' . EOL .
'<jobs version="1.0">' . EOL;

while( $row = mysql_fetch_array( $rs ) )
{
// Loop through all jobs and format all fields correctly.
// Use CDATA to handle special characters correctly.
$xml .= '<job>' . EOL;
$xml .= ' <jobId><![CDATA[' . $row[ 'id' ] . ']]></jobId>' . EOL;
$xml .= ' <jobAddedDate><![CDATA[' . $row[ 'datum' ] . ']]></jobAddedDate>' . EOL;
$xml .= ' <jobTitle><![CDATA[' . htmlspecialchars( $row[ 'titel' ] ) . ']]></jobTitle>' . EOL;
$xml .= ' <jobDescription><![CDATA[' . $row[ 'beschrijving' ] . ']]></jobDescription>' . EOL;
$xml .= ' <jobLocation>' . EOL;
$xml .= ' <locationPlace><![CDATA[' . $row[ 'plaats' ] . ']]></locationPlace>' . EOL;
$xml .= ' <locationProvince><![CDATA[' . $row[ 'provincie' ] . ']]></locationProvince>' . EOL;
$xml .= ' </jobLocation>' . EOL;
$xml .= '</job>' . EOL;
}

$xml .= '</jobs>';

// Close the database connection.
mysql_close( $link );

// Display the build XML-document.
echo $xml;

Dit genereert een XML-document met de volgende structuur:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jobs version="1.0">
<job>
<jobId><![CDATA[53]]></jobId>
<jobAddedDate><![CDATA[2008-04-23]]></jobAddedDate>
<jobTitle><![CDATA[Automonteur]]></jobTitle>
<jobDescription><![CDATA[Een beschrijving.]]></jobDescription>
<jobLocation>
<locationPlace><![CDATA[Eindhoven]]></locationPlace>
<locationProvince><![CDATA[Noord-Brabant]]></locationProvince>
</jobLocation>
</job>
<job>
<jobId><![CDATA[54]]></jobId>
<jobAddedDate><![CDATA[2008-05-12]]></jobAddedDate>
<jobTitle><![CDATA[Secretaresse]]></jobTitle>
<jobDescription><![CDATA[Een beschrijving.]]></jobDescription>
<jobLocation>
<locationPlace><![CDATA[Groningen]]></locationPlace>
<locationProvince><![CDATA[Groningen]]></locationProvince>
</jobLocation>
</job>
<!-- Etc. -->
</jobs>