Developer Hub » API » Documentatie » Requests » /applications

/applications

Vraag een lijst met sollicitaties op.

Let op: Er worden maximaal 50 resultaten getoond per request.

Request

URL https://www.uitzendbureau.nl/api/applications
HTTP-methode POST (application/x-www-form-urlencoded)
Limiet Maximaal 50 resultaten per request

Parameters

Parameter Type Optioneel Beschrijving
sessionId String Nee De session identifier (hoofdlettergevoelig), die is verkregen tijdens de authenticatie.
fromDate Date Ja Deze datum beschrijft de startdatum voor het opvragen van sollicaties. Indien de startdatum bijvoorbeeld 2012-04-11 15:13:21 is, dan worden de eerste sollicitaties op en na dit tijdstip opgevraagd. De waarde is altijd in het formaat YYYY-MM-DD HH:MM:SS. fromDate mag niet in de toekomst liggen, of meer dan een jaar geleden zijn. Indien deze parameter niet wordt meegestuurd, worden de laatste sollicitaties opgevraagd.
offset Integer Ja Vanwege het limiet in het aantal resultaten in de lijst, kan de offset-parameter worden gebruikt. Deze parameter heeft alleen nut indien ook de parameter fromDate wordt gebruikt. Als de parameter niet wordt meegestuurd, wordt de offsetwaarde 1 gebruikt. Dit is het eerste element uit de resultatenlijst. Indien je door alle sollicitaties wil bladeren, dien je de offset dus telkens met de hoogte van het limiet te verhogen. Een logische sequentie zou dus zijn: 1 - 51 - 101 - 151 etc.

Response

De resultaten worden aangeboden in JSON-formaat, en gesorteerd op de datum van de sollicitatie.

Velden

Veld Type Optioneel Beschrijving
id Integer Nee Identifier van de sollicitatie. Iedere sollicitatie heeft een uniek id.
applicationDate Date Nee Datum en tijdstip van de sollicitatie. Wordt aangeboden in het formaat YYYY-MM-DD HH:MM:SS
name String Nee De naam van de sollicitant.
firstName String Ja*** De voornaam van de sollicitant.
lastName String Ja*** De achternaam van de sollicitant.
phone String Nee Telefoonnummer van de sollicitant.
email String Nee E-mailadres van de sollicitant.
motivation String Nee Motivatietekst, geschreven door de sollicitant bij de sollicitatie.
cvHash String Nee De cv-hash voor het bekijken van de cv van de kandidaat. De cv kan ook via de API worden opgehaald.
emailReceiver String Nee Het e-mailadres van de intercedent of vestiging waarnaar de sollicitatie is verzonden.
uzbJobId Integer Nee Het unieke vacature id van de vacature waarop is gesolliciteerd.
jobId String Ja* Indien vacatures automatisch worden doorgeplaatst naar Uitzendbureau.nl (bijvoorbeeld via een XML-koppeling), dan is er ook een id beschibaar dat wordt gehanteerd door het uitzendbureau zelf. Dit id wordt hier getoond.
alternativeJobId String Ja* Vergelijkbaar met jobId, echter is bij sommige uitzendbureaus sprake van meerdere id's (of referentienummers). In dat geval wordt het alternatief hier getoond.
jobTitle String Ja** De titel van de vacature waarop is gesolliciteerd.
jobPlace String Ja** De standplaats van de vacature waarop is gesolliciteerd.

* Indien er geen waarde bekend is, wordt een null-waarde geretourneerd.

** In zeer exclusieve gevallen kunnen deze waarden niet beschibaar zijn, waardoor de waarde null is.

*** Bij oudere sollicitaties kan dit veld de volledige naam bevatten.

Foutcodes

Eventuele fouten worden aangegeven in de vorm van HTTP status codes. Bij deze request kunnen de volgende foutcodes optreden:

400 Controleer de meegestuurde parameters.
 • Ben je sessionId vergeten of is deze leeg?
 • Is fromDate van het juiste formaat YYYY-MM-DD HH:MM:SS?
 • Is fromDate misschien een datum in de toekomst?
 • Of is fromDate langer dan een jaar geleden?
 • Is offset wel numeriek?
401 Je bent niet geauthenticeerd. Mogelijk is de sessie verlopen. Volg deze stappen opnieuw, om jezelf in te loggen.
402 Je kunt deze sollicitaties niet bekijken. Dit kan enkele oorzaken hebben:
403 Deze aanvraag is voor jou helaas niet toegankelijk. Indien deze fout optreedt, neem dan contact op met ons via 085-4019579 of techniek@uitzendbureau.nl.
429 Je hebt je limiet voor het aantal API-requests overschreden.
500 Er is een onverwachte fout opgetreden. Indien deze fout optreedt, neem dan contact op met ons via 085-4019579 of techniek@uitzendbureau.nl.
503 Vanwege onderhoud is de API tijdelijk niet beschikbaar.

Voorbeeldresponse

[
  {
    "id": 1636189,
    "applicationDate": "2017-08-17 11:31:50",
    "name": "Jan Jansen",
    "firstName": "Jan",
    "lastName": "Jansen",
    "phone": "06-12345678",
    "email": "sollicitant@hotmail.com",
    "motivation": "Ik heb 10 jaar ervaring als buschauffeur. (...)",
    "cvHash": "jan-jansen-7bc26",
    "emailReceiver": "intercedent@mijnuitzendbureau.nl",
    "uzbJobId": 4102191,
    "jobId": "382910",
    "alternativeJobId": "V-002910",
    "jobTitle": "Buschauffeur",
    "jobPlace": "Amsterdam"
  },
  {
    "id": 1636190,
    "applicationDate": "2017-08-17 11:31:51",
    "name": "Bob de Bouwer",
    "firstName": "Bob",
    "lastName": "de Bouwer",
    "phone": "06-12345678",
    "email": "bobdebouwer@uitzendbureau.nl",
    "motivation": "Ik heb 8 jaar ervaring als monteur. (...)",
    "cvHash": "bob-de-bouwer-6fbd8f8e-dc50-4147-8da3-ac94eececc81",
    "emailReceiver": "intercedent@mijnuitzendbureau.nl",
    "uzbJobId": 4102459,
    "jobId": "382912",
    "alternativeJobId": "V-002912",
    "jobTitle": "Monteur",
    "jobPlace": "Rotterdam"
  }
]