Developer Hub » API » Documentatie » Requests » /applications/cv

/application/cv

Download een cv, dat is meegestuurd bij een sollicitatie.

Request

URL https://www.uitzendbureau.nl/api/application/cv
HTTP-methode POST (application/x-www-form-urlencoded)

Parameters

Parameter Type Optioneel Beschrijving
sessionId String Nee De session identifier (hoofdlettergevoelig), die is verkregen tijdens de authenticatie.
cvHash String Nee De unieke hash van de cv, zoals verkregen bij het opvragen van de sollicitaties.
applicationId Integer Nee Het unieke id van de sollicitatie, waarbij de betreffende cv is meegestuurd. Het id kan verstuurd worden zoals deze is verkregen bij het opvragen van de sollicitaties.

Response

De response wordt aangeboden in JSON-formaat.

Velden

Veld Type Optioneel Beschrijving
cvHash String Nee De unieke hash van de cv
applicationId Integer Nee Het unieke id van de sollicitatie, waarbij de betreffende cv is meegestuurd. Eén cv kan bij meerdere sollicitaties worden meegestuurd. De waarde in dit veld is afhankelijk van de meegestuurde parameter.
fileName String Nee De bestandsnaam van de cv. Dit een combinatie van de cvHash en fileType.
fileSize Integer Nee De grootte van het bestand in aantal bytes.
fileType String Nee Het type bestand. Op dit moment worden ondersteund: doc, docx, pdf en rtf. Mogelijk worden er in de toekomst ook andere formaten toegevoegd.
file String Nee Het bestand zelf. Het binary-bestand wordt gecodeerd via base64. Deze dient dus gedecodeerd te worden, zodat de binary-waarde verkregen wordt.

Foutcodes

Eventuele fouten worden aangegeven in de vorm van HTTP status codes. Bij deze request kunnen de volgende foutcodes optreden:

400 Controleer de meegestuurde parameters.
 • Ben je een parameter vergeten of is deze leeg?
 • Is applicationId niet numeriek?
 • Is applicationId wel een bestaande sollicitatie?
 • Hoort de cvHash wel bij de meegestuurde applicationId?
401 Je bent niet geauthenticeerd. Mogelijk is de sessie verlopen. Volg deze stappen opnieuw, om jezelf in te loggen.
402 Je kunt deze sollicitaties niet bekijken. Dit kan enkele oorzaken hebben:
403 Deze aanvraag is voor jou helaas niet toegankelijk.
429 Je hebt je limiet voor het aantal API-requests overschreden.
500 Er is een onverwachte fout opgetreden. Indien deze fout optreedt, neem dan contact op met ons via 085-4019579 of techniek@uitzendbureau.nl.
503 Vanwege onderhoud is de API tijdelijk niet beschikbaar.

Voorbeeldresponse

{
  "cvHash": "bob-de-bouwer-6fbd8f8e-dc50-4147-8da3-ac94eececc81",
  "applicationId": 1636190,
  "fileName": "bob-de-bouwer-6fbd8f8e-dc50-4147-8da3-ac94eececc81.docx",
  "fileSize": 52286,
  "fileType": "docx",
  "file": "SGVsbG8gd29ybGQh"
}