Developer Hub » API » Documentatie » Requests » /applications/cv/extracted

/application/cv/extracted

Vraag de inhoud van een cv-bestand op. De inhoud wordt zo goed mogelijk uit het cv-document gehaald en gemapt naar de beschikbare velden.

Let op: wij kunnen niet garanderen dat bepaalde velden onder cv altijd zijn ingevuld. Sommige velden kunnen verkeerd gemapt zijn, of afwijken van de gegevens die opgevraagd worden bij /applications. Daarnaast kunnen de gegevens in een vreemde taal, incorrect of vreemd worden getoond. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van het cv-bestand en de technologie die de gegevens uit dit bestand verwerkt. Uitzendbureau.nl heeft zelf geen directe invloed op deze technologie.

Let op: het kan soms enkele minuten duren voordat de inhoud van een cv beschikbaar is na een sollicitatie. Tot die tijd wordt deze request beantwoord met een HTTP status 404. Na enkele minuten (doorgaans binnen 3 minuten na een sollicitatie) wordt de inhoud beschikbaar gemaakt.

Let op: voor sommige cv's (geplaatst voor 25 mei 2012, of cv's waarbij de inhoud niet herleid kon worden) zal dit request geen resultaat opleveren. Er wordt in dat geval een HTTP status 404 getoond. Ditzelfde geldt voor cv's die al in een eerder stadium op Uitzendbureau.nl zijn gezet. Denk hierbij aan cv's die voor 25 mei 2012 bij een profiel van werkzoekenden zijn gezet, en later zijn gebruikt bij een sollicitatie.

Request

URL https://www.uitzendbureau.nl/api/application/cv/extracted
HTTP-methode POST (application/x-www-form-urlencoded)

Parameters

Parameter Type Optioneel Beschrijving
sessionId String Nee De session identifier (hoofdlettergevoelig), die is verkregen tijdens de authenticatie.
cvHash String Nee De unieke hash van de cv, zoals verkregen bij het opvragen van de sollicitaties.
applicationId Int Nee Het unieke id van de sollicitatie, waarbij de betreffende cv is meegestuurd. Het id kan verstuurd worden zoals deze is verkregen bij het opvragen van de sollicitaties.

Response

De response wordt aangeboden in JSON-formaat.

Velden

Veld Type Optioneel Beschrijving
cvHash String Nee De unieke hash van de cv
applicationId Int Nee Het unieke id van de sollicitatie, waarbij de betreffende cv is meegestuurd. Eén cv kan bij meerdere sollicitaties worden meegestuurd. De waarde in dit veld is afhankelijk van de meegestuurde parameter.
cv Object Nee Zie voorbeeldresponse.
 • Datums worden aangeboden in het formaat YYYY-MM-DD. Voor sommige datums is echter geen specifieke dag beschikbaar. In dat geval wordt het formaat YYYY-MM, of zelfs YYYY gebruikt.
 • Geslacht heeft één van de volgende waarden: M (man), F (vrouw) of null (onbekend)
 • Het veld driverLicences kan de volgende waarden bevatten: CAR, MOTOR, MOPED, BUS, TRUCK, FORKLIFT en TRACTOR
 • Voor de talen gelden de volgende niveaus: AVERAGE, GOOD en EXCELLENT.

Foutcodes

Eventuele fouten worden aangegeven in de vorm van HTTP status codes. Bij deze request kunnen de volgende foutcodes optreden:

400 Controleer de meegestuurde parameters.
 • Ben je een parameter vergeten of is deze leeg?
 • Is applicationId niet numeriek?
 • Is applicationId wel een bestaande sollicitatie?
 • Hoort de cvHash wel bij de meegestuurde applicationId?
401 Je bent niet geauthenticeerd. Mogelijk is de sessie verlopen. Volg deze stappen, om een nieuwe sessie te starten.
402 Je kunt deze cv niet bekijken. Dit kan enkele oorzaken hebben.
403 Deze aanvraag is voor jou helaas niet toegankelijk.
404 Er kunnen drie oorzaken zijn:
 • De aangevraagde cv is nog niet beschikbaar (binnen enkele minuten na sollicitatie)
 • De aangevraagde cv bestaat niet
 • Er is geen inhoud beschikbaar voor de opgevraagde cv
429 Je hebt je limiet voor het aantal API-requests overschreden.
500 Er is een onverwachte fout opgetreden. Indien deze fout optreedt, neem dan contact op met ons via 085-4019579 of techniek@uitzendbureau.nl.
503 Vanwege onderhoud is de API tijdelijk niet beschikbaar.

Voorbeeldresponse

{
  "cvHash": "bob-de-bouwer-6fbd8f8e-dc50-4147-8da3-ac94eececc81",
  "applicationId": 1636190,
  "cv":
  {
    "firstName": "Bob",
    "initials": "B.",
    "lastNamePrefix": "de",
    "lastName": "Bouwer",
    "title": "B Eng",
    "dateOfBirth": "1977-01-30",
    "placeOfBirth": "Bobstad",
    "maritalStatus": "Gehuwd",
    "nationality": "Nederlandse",
    "gender": "M",
    "street": "Snoeistraat",
    "streetNumber": "1",
    "zipcode": "1234 BB",
    "place": "Zonnebloemvalei",
    "country": "Nederland",
    "phones":
    [
      "0123456789"
    ],
    "mobilePhones":
    [
      "06-12345678"
    ],
    "faxes":
    [
      "0123456798"
    ],
    "emails":
    [
      "bobdebouwer@uitzendbureau.nl"
    ],
    "availability": "2012-05-24",
    "driverLicences":
    [
      "CAR",
      "MOPED",
      "TRUCK",
      "FORKLIFT",
      "TRACTOR"
    ],
    "educations":
    [
      {
        "education": "Betontimmerman",
        "level": "MBO",
        "startDate": "1993",
        "endDate": "1998",
        "school": "College De Gereedschapskist",
        "graduated": true,
        "subjects": "beton storten, timmeren",
        "isHighestEducation": false
      },
      {
        "education": "Bouwkunde",
        "level": "HBO",
        "startDate": null,
        "endDate": null,
        "school": "HBO De Zaag in Houtdorp",
        "graduated": false,
        "subjects": "tekenen, bouwen, praten met werktuigen",
        "isHighestEducation": true
      },
      {
        "education": "VCA Certificaat",
        "level": "Cursus",
        "startDate": null,
        "endDate": null,
        "school": "De Hamer in Houtdorp",
        "graduated": true,
        "subjects": "veiligheid, gezondheid, milieu (VGM) checklist aannemers",
        "isHighestEducation": false
      }
    ],
    "workExperiences":
    [
      {
        "jobTitle": "Betontimmerman",
        "startDate": "2004-08",
        "endDate": "2008-1",
        "employer": "Constructiebedrijf De Spijker",
        "description": "Maken van bekisting en storten van beton.",
        "quitReason": "Zelfstandig geworden.",
        "isLastItem": false,
        "isLastItemWithJobTitle": false
      },
      {
        "jobTitle": "Baas Constructiebedrijf De Balk",
        "startDate": "2008-04",
        "endDate": null,
        "employer": "Constructiebedrijf De Balk",
        "description": "Constructie van gebouwen met assistant Wendy en de machines.",
        "quitReason": "",
        "isLastItem": true,
        "isLastItemWithJobTitle": true
      }
    ],
    "computerSkills":
    [
      "Word",
      "Excel",
      "Powerpoint"
    ],
    "languages":
    [
      {
        "language": "Nederlands",
        "level": "EXCELLENT"
      },
      {
        "language": "Engels",
        "level": "GOOD"
      },
      {
        "language": "Duits",
        "level": "AVERAGE"
      }
    ],
    "softSkills":
    [
      "Teamplayer",
      "nauwkeurig",
      "verantwoordelijk"
    ],
    "hobbies":
    [
      "Tuinieren",
      "praten met mijn machines"
    ]
  }
}