Developer Hub » API » Documentatie » Requests » /authentication/authenticate

/authentication/authenticate

Authenticeer jezelf, door het versturen van de gegenereerde response. Indien dit succesvol verloopt, kun je gedurende de lopende sessie de API-requests aanroepen waarvoor authenticatie is vereist.

Meer informatie over de authenticatieprocedure.

Request

URL https://www.uitzendbureau.nl/api/authentication/authenticate
HTTP-methode POST (application/x-www-form-urlencoded)

Parameters

Parameter Type Optioneel Beschrijving
sessionId String Nee De session identifier (hoofdlettergevoelig), die is verkregen bij het aanvragen van een challenge.
response String Nee De response, zoals deze is gegenereerd door de client. Een beschrijving hiervan vind je hier.

Response

De response wordt aangeboden in JSON-formaat.

Velden

Veld Type Optioneel Beschrijving
authenticationSucceeded Bool Nee Retourneert true indien de authenticatie succesvol is verlopen.

Foutcodes

Eventuele fouten worden aangegeven in de vorm van HTTP status codes. Bij deze request kunnen de volgende foutcodes optreden:

400 Controleer de meegestuurde parameters. Ben je sessionId of response vergeten, of zijn de waarden leeg?
401 De authenticatie is mislukt.
500 Er is een onverwachte fout opgetreden. Indien deze fout optreedt, neem dan contact op met ons via 085-4019579 of techniek@uitzendbureau.nl.
503 Vanwege onderhoud is de API tijdelijk niet beschikbaar.

Voorbeeldresponse

{
    "authenticationSucceeded": true
}